Regulament Campanie Promotionala. Conditii acordare discount | Rom Decor Usi Ferestre

Regulament Campanie Promotionala

“Inchide-ti terasa sau balconul casei cu un sistem glisant Gemini si primesti 1.000 lei sub forma de Carduri Cadou eMAG”

 

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei “Inchide-ti terasa sau balconul casei cu un sistem glisant Gemini si primesti 1.000 lei sub forma de Carduri Cadou eMAG” (denumita in continuare „Campanie”) este Rom Decor SRL cu sediul in str. Radu Negru nr. 23, Galati, jud. Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J17/410/2003, avand Cod Unic de Inregistrare RO15321998.

1.2 Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Acestia sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

1.3 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in cadrul website-ului rom-decor.ro.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile in cadrul website-ului rom-decor.ro.

 

ART 2. OBIECTUL

2.1 Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care cumparatorii primesc de la Organizatorul campaniei Carduri Cadou eMAG in valoare totala de 1.000 lei la achizitia unui sistem glisant cu sticla Gemini, in valoare de minim 10.000 lei + TVA.

 

ART. 3. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE

3.1 Campania este organizata in perioada 01.04.2022 – 30.11.2022, ora 23:59 (“Perioada campaniei”), se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele/showroom-urile Organizatorului pentru Produsele Participante achizitionate pe Perioada Campaniei.

3.2 Pentru a intra in posesia Cardurilor Cadou eMAG, Participantii trebuie sa inscrie Produsele Participante achizitionate in Perioada Campaniei pe site-ul rom-decor.ro/card-cadou/, in perioada 01.04.2022 – 31.01.2023 (“Perioada de Inscriere”).

3.3 In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca Perioada Campaniei sau Perioada de Inscriere, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul rom-decor.ro precum si prin actualizarea prezentului Regulament.

 

ART. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

4.1 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii rom-decor.ro.

4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina rom-decor.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

4.3 Campania va fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ, in format digital sau tiparit. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Pot participa la Campanie persoanele fizice sau juridice („Participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania.

5.2 Participantii trebuie sa achizitioneze de la Organizator si sa plateasca integral, pe Perioada de desfasurare a campaniei, un sistem glisant pentru inchiderea terasei sau balconului, model Gemini – in valoare de minim 10.000 lei + TVA.

 

ART. 6. PRODUSE PARTICIPANTE SI PREMII

6.1 Produsele Participante la campanie sunt Sistemele glisante din gama Gemini pentru inchiderea terasei si balconului, si anume: GEMINI SLIDE, GEMINI CONFORT si GEMINI THERMO PROTECT

6.2 Premiul consta in 2 Carduri Cadou eMAG electronice a cate 500 lei fiecare. Valoarea totala a premiului este de 1.000 lei

6.3 Premiul va fi acordat pentru achizitia si plata integrala a unui sistem glisant pentru inchiderea terasei/balcoanului, model GEMINI, cu valoare a achizitiei de minim 10.000 lei + TVA.

6.4 Cardurile Cadou eMAG vor fi livrate electronic, direct pe adresa de e-mail a Participantului la campanie.

6.5 Cardurile Cadou pot fi folosite pentru achizitia produselor de pe https://www.emag.ro/, cu exceptia produselor din categoria Asigurari.

6.6 Valoarea fiecarui Card Cadou va fi scazuta din valoarea comenzii produselor achizitionate.

6.7 Valoarea comenzii produselor achizitionate de pe https://www.emag.ro/ trebuie sa fie egala sau mai mare cu valoarea fiecarui Card Cadou. Daca suma produselor achizitionate de pe site-ul https://www.emag.ro/ este mai mica decat valoarea unui Card Cadou primit in Campanie, diferenta se va pierde iar Organizatorul sau eMag nu sunt responsabili pentru pierdere.

6.8 Cardurile Cadou au valabilitate 12 de luni de la data emiterii si pot fi folosite pentru cel mut 2 tranzactii din site-ul https://www.emag.ro/ .

6.9 Cardurile Cadou eMAG se pot cumula cu alte Carduri Cadou eMAG, insa nu se pot preschimba in bani.

6.10 Mai multe informatii despre cum se pot folosi Cardurile Cadou eMAG se regasesc pe site-ul https://www.emag.ro/voucher/gift-card

 

ART.  7. MECANISMUL DE INSCRIERE SI DESFASURARE AL CAMPANIEI

7.1 Mecanismul inscrierii in campanie:

  • 7.1.1 Participantul trebuie sa achizitioneze de la Rom Decor un sistem glisant de inchidere terasa/balcon din gama Gemini (Slide, Confort sau Thermo Protect) in valoare de minim 10.000 lei +TVA.
  • 7.1.2 Participantul trebuie sa plateasca integral produsul achizitionat
  • 7.1.3 Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie in Perioada de Inscriere, respectiv 01.04.2022 – 31.01.2023

7.2 Ulterior achizitionarii Produsului si platii integrale, Participantul va primi de la Organizator un mesaj prin email, whatsapp sau SMS ce va contine link-ul catre pagina de unde va trebui sa isi revendice premiul, si anume rom-decor.ro/card-cadou/

7.3 Participantul trebuie sa acceseze link-ul primit pentru a se inscrie in campanie, urmand pasii de mai jos:

  • 7.3.1 Pas 1 – Participantul va lasa o recenzie/feedback pe Google My Business si pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/usiferestreromdecor) privind experienta pe care acesta a avut-o cu produsele si/sau serviciile furnizate de Organizator.
  • 7.3.2 Pas 2 – Participantul va completa formularul de Inscriere a produsului achizitionat, aflat pe pagina rom-decor.ro/card-cadou/ cu urmatoarele date:
   • Nume si prenume
   • Numar de telefon
   • Adresa de email
   • Data si numarul facturii aferente achizitiei sistemului glisant Gemini
  • 7.3.3 Participantul la campanie va incarca in formularul de inregistrare si o poza/copie a facturii de achizitie pentru sistemul Gemini Slide (format jpg, png, pdf) care sa contina in mod vizibil si nedeteriorat urmatoarele informatii: numele comerciantului emitent, data si numarul facturii, denumirea Produsului achizitionat, pretul unitar al produsului achizitionat precum si valoarea totala a facturii. Nu se accepta facturi cu un continut indescifrabil.
  • 7.3.4 Participantul trebuie sa bifeze casutele prin care confirma ca a luat la cunostinta si a acceptat Regulamentul de Campanie, precum si ca este de acord ca Organizatorul sa colecteze si sa prelucreze datele furnizate, conform politicii sale de GDPR. Refuzul de a bifa aceste casute are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie.Dupa completarea si trimiterea datelor de identificare, Organizatorul Campaniei verifica si valideaza informatiile primite, in termen de 2 zile lucratoare.

7.4 Participantul va fi anuntat pe adresa de email pe care a furnizat-o daca inregistrarea produsului sau a fost validata sau daca a aparut o eroare in procesul de inscriere.

7.5 In cazul in care inscrierea nu a putut fi validata, Organizatorul va putea solicita Participantului informatii suplimentare, precum si fotografii ale facturii fiscale emise de Organizator sau documente ce atesta plata integrala a produsului achizitionat.

7.6 In cazul in care, inregistrarea prin metoda mentionata mai sus nu este posibila din cauza unor inconveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a se limita la: sistem nefunctional sau site indisponibil temporar, cumparatorul sistemului glisant Gemini are dreptul sa trimita prin email informatiile de inregistrare, pe adresa comenzi@rom-decor.ro

7.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea datelor furnizate pentru inregistrarea participantilor la campanie. In cazul in care Organizatorul constata ca au loc abuzuri, datele au fost raportate incorect sau de catre persoane neautorizate/neindreptatite sa beneficieze de Cardurile Cadou eMAG conform conditiilor prevazute in prezentul Regulament sa anuleze dreptul de participare la Campanie al persoanelor respective.

7.8 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea de livrare a premiului ca urmare a furnizarii de date incorecte sau incomplete si isi rezerva dreptul de nu mai transmite premiul.

7.9 In cazul in care Participantul la campanie nu face inregistrarea achizitiei produselor participante sau nu indeplineste conditiile de validare, premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

ART. 8 – ACORDAREA PREMIULUI

8.1 Fiecare Participant care va inscrie Produsul achizitionat in Campanie va primi prin email 2 (doua) Carduri Cadou eMag in valoare individuala de cate 500 lei, in total 1000 lei.

8.2 Fiecare Card Cadou eMAG va avea un cod de reducere numeric cu formatul XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

 

ART. 9 – TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul Campaniei are obligatia de a retine impozit pe premiile acordate, conform prevederilor cuprinse in Codul Fiscal in vigoare, pentru veniturile in bani si/sau in natura obtinute din campanie de catre castigatorii persoane fizice, impozit pe care Organizatorul Campaniei il va vira catre autoritatile fiscale. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiului, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului.

9.2 Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare, precum (dar si fara limitare la) cheltuielile cu achizitia produselor prevazute la art. 6, cu asigurarea mijloacelor de participare (ex. acces internet etc.)

 

ART. 10 – TRANSPORTUL COMENZII

10.1 Transportul gratuit este acordat de Rom Decor pentru comenzi cu valoarea minima 3000 lei TVA inclus, in orasele resedinta de judet de pe teritoriul Romaniei. Pentru livrari in afara oraselor resedinta de judet, in alte orase, comune sau sate – se aplica tariful comunicat de firma de transport, de la orasul resedinta de judet din proximitate pana la destinatia finala.

ART. 11 – LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

11.2 Eventualele contestatii vor fi trimise pe adresa comenzi@rom-decor.ro si vor fi luate in considerare pana la data de 31.12.2022 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • inregistrarile online trimise in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • inscrierile online care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • vreo eroare in datele furnizate de catre castigator. Lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, furnizarea datelor corecte fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului ori la imposibilitatea identificarii unui castigator.

11.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

ART. 12 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

12.1 Avand in vedere ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene, prin participarea si inscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia organizatorului date cu caracter personal (de ex: nume, prenume, numar telefon, e-mail), conform Regulamentului si Formularului de inscriere.

12.2 Participantii declara ca au cunostinta despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si isi exprima consimtamantul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari in scopul executarii prezentului Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile GDPR.

12.3 Participantii isi pot retrage oricand si in mod gratuit consimtamantul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus, fara a afecta, insa, legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii. In cazul retragerii consimtamantului de prelucrare a datelor oferite pentru inscrierea la Campanie, calitatea dumneavoastra de participant inceteaza din momentul retragerii. In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice in relatia cu dumneavoastra sau v-ar putea afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Rom Decor SRL cu sediul in str. Radu Negru nr. 23, Galati, jud. Galati sau pe adresa comenzi@rom-decor.ro.

 

ART. 13 INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

13.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 14 – LITIGII

14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

ORGANIZATOR

S.C. ROM DECOR S.R.L.

 

Ultima actualizare: 31.10.2022

Sună acum
Solicită ofertă